Giảm giá!

CÁC LOẠI GIỐNG CÂY TRỒNG KHÁC

Gốc nho có hoa sẵn, ra trái sau 1 tháng

670,000 350,000
Giảm giá!

CÁC LOẠI GIỐNG NHO

Cây nho giống mẫu đơn

250,000 199,000
Giảm giá!
2,000,000 1,700,000
Giảm giá!

CÁC LOẠI GIỐNG NHO

Cây nho giống Hạ Đen

250,000 180,000
Giảm giá!
500,000 280,000
Giảm giá!

CÁC LOẠI GIỐNG NHO

Cây nho ngón tay đen

270,000 190,000
Giảm giá!

CÁC LOẠI GIỐNG NHO

Cây nho thân gỗ

350,000 250,000
Giảm giá!
250,000 150,000
Giảm giá!
250,000 150,000
Giảm giá!
250,000 170,000